Dneska ta naše milá dítka slaví svůj den v rámci Mezinárodního dne dětí –  der Kindertag / Internationaler Kindertag. Není tomu tak ale všude. V mnoha zemích světa, mimo jiné v Rakousku a Německu, Den dětí – der Weltkindertag – spadá na 20. září. To ale nebrání tomu, aby se oslavovalo i 1. června. V současnosti jsou v tento den děti obdarovány drobnými dárečky nebo se účastní nejrůznějších akcí, ale původní záměr pro vznik tohoto dne byla potřeba upozornit na dětská práva – das Kinderrecht – a ochranu dětí – der Kinderschutz.

Oslava dětsví 

 

Kojenci – der Säugling –  batolata – das Krabbelkind – z toho moc moudří ještě nejsou, ale větší děti navštěvující školku – der Kindergarten – nebo školu – die Schule – se na Den dětí rozhodně těší. Hodně často to znamená zajímavý program jako divadelní představení, sportovní den, výtvarný workshop nebo jiné speciální aktivity pro děti. Podobně jako v Česku děti dostávají drobné dárky a jsou pro ně na veřejných místech organizovány různě akce nebo soutěže. Jedná se o příjemný způsob, jak oslavit jedinečné období v životě nazývané dětství – die Kindheit – a vytrhnout děti ze stereotypu školky nebo školy. 

Děti školkou (ne)povinné

 
Systém školek je v Rakousku velmi podobný tomu českému. Rodiče nemají povinnost dítě do školky posílat, ale většina se pro tuto možnost rozhodne. Alternativou mohou být takzvané dětské skupinky – die Kindertagesstätte (Kita) – a pro děti mladší 3 let jesličky – die Krippe. V Rakousku existují samozřejmě státní školky – der Stadt- / Gemeindekindergarten -, které jsou určené pro děti od 2 do 6 let. Pro ty, co si chtějí připlatit za nějaký konkrétní pedagogický směr, jsou tu soukromé školky – privater Kindergarten. Pro děti se spacifickými požadavky jsou k dispozici speciální školky – integrativer Kindergarten.
 

A jaké pedagogické směry jsou v Rakousky momentálně nejpopulárnější? Na prvních příčkách se umisťuje Montessori pedagogika – die Montessoripädagogik – propagující učení – das Lernen – skrze hru – das Spiel – a zážitek – das Erlebnis. Dále je velmi oblíbená i Waldorfská pedagogika – die Waldorfpädagogik – zaměřující se na rozvoj dítěte jako celek (duchovní, emocionální, fyzický, sociální apod.). Stále populárnější, a finančně méně zatěžující variantou než klasické soukromé školky, jsou školky lesní – der Waldkindergarten -, kde jsou děti většinu času venku v přírodě.

Ať už dítě navštěvuje jakoukoliv předškolní vzdělávací instituci, nesmí zde v nejrůznějších podobách chybět hračky – das Spielzeug -, profesionální vychovatelé – der Erzieher/die Erzieherin – a možnost si hrát – spielen -, tvořit – basteln – a sozializovat se s ostatními dětmi.

 

Když se z dítěte stane školák

 

Když dítě dovrší šest let, je zpravidla připravené na to, aby se z něj stal školák – das Schulkind. Stejně jako v Česku předchází povinné školní docházce – die Schulpflicht – zápis – die Schuleinschreibung. A pak je to tady, první školní den. V Rakousku je většinou pro děti a jejich nejbližší (rodiče nebo prarodiče) v první školní den připravena menší slavnost – die Einschulungsfeier. Děti pak odcházejí do svých tříd – die Klasse – , kde se seznámí se spolužáky – der Mitschüler – a novou třídní učitelkou – die Klassenlehrerin. Moc pěknou tradici pro první školní den tvoří v Rakousku i Německu tzv. školní tašky/kornouty – die Schultüte. Ty děti dostanou od rodičů nebo blízkých osob jako dárek k zahájení školy. V nich se ukrývají například školní potřeby – die Schulutensilien -, sladkosti nebo drobné dárečky.

Na základní škole – die Volksschule – pak děti postupem času tráví čím dál více času. Během školního roku – das Schuljahr – se stravují ve školní jídelně – die Schulküche – a když rodiče musí dlouho pracovat, zůstávají po vyučování – der Unterricht – ještě na pár hodin v družině – der Hort. Během každého pololetí – das Schulhalbjahr – se několikrát konají třídní schůzky – der Elternabend – a děti mají taky vícero školních prázdnin – die Schulferien. Některé školy nabízí i pestrou nabídku volnočasových kroužků – die Schul-AG přímo v budově školy. 

Po celý rok děti dostávají známky – die Note – nebo ústní hodnocení – mündliche Bewertung – v závislosti na typu školy, které vyvrcholí na konci školního roku v podobě vysvědčení – das Zeugnis.

Líbila se ti tato slovní zásoba? 

Stáhni si ji jako seznam v pdf nebo si ji procvič pomocí Quizletu